Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Jazyky Aktivity pro výuku anglického jazyka 1 (e-kurz) >>>
Jazyky Aktivity pro výuku anglického jazyka 2 (e-kurz) >>>
Matematika a informatika HTML + CSS + JS pro učitele (e-kurz) >>>
Matematika a informatika Od Scratche k Pythonu a zpět (e-kurz) >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1914 - 1938 (e-kurz) >>>
Společenské vědy Vybrané kapitoly z regionálních dějin Sokolovska v letech 1939 - 1968 (e-kurz) >>>
Mateřské školy Školní zralost x odklady školní docházky >>>
Speciální pedagogika a poradenství OBSAZENO Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE) >>>
Speciální pedagogika a poradenství OBSAZENO!!! Sebepoškozování u dospívajících z pohledu psychologa >>>
Speciální pedagogika a poradenství Předmět speciálně pedagogické péče >>>
Odborné vzdělávání ODBORNÁ EXKURZE S VÝKLADEM V RODINNÉM LIHOVARU U BÍLÉHO KONĚ >>>
Jiné akce Pedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních >>>
ICT kompetence Učíme (se) pomocí Google prezentací (e-kurz) - kurz byl zahájen! >>>
ICT kompetence Učíme (se) v dokumentech Microsoft Word (e-kurz) - kurz byl zahájen! >>>
ICT kompetence Učíme (se) v Google dokumentech (e-kurz) >>>
ICT kompetence Učíme (se) v Google tabulkách (e-kurz) >>>
ICT kompetence Začínáme s chromebookem (e-kurz) >>>